Lake Tishomingo

A view of part of Lake Tishomingo in the Hillsboro area.