Sara “Sally” (Thompson) Borgerson, 74, Jefferson County

Sara “Sally” (Thompson) Borgerson, 74, Jefferson County